Schoolgids

De schoolgids is bedoeld om u een beeld te geven van het onderwijs op Het Startblok en bestemd voor ouders en verzorgers, die nu kinderen op onze school hebben en voor ouders en verzorgers van toekomstige leerlingen.
In deze gids krijgt u informatie over onze werkwijzen, organisatie, omgang met kinderen, leerlingbegeleiding, contacten met ouders en algemene zaken. Kortom, deze gids geeft al die dingen weer, die betrekking hebben op de dagelijkse gang van zaken op school en wordt aan het begin van elk nieuw schooljaar uitgegeven.
Aan de ouders die nog een basisschool voor hun kind(eren) moeten kiezen, leggen wij uit wat zij mogen verwachten van onze school.
 
Klik hier om de schoolgids te downloaden