Medezeggenschapsraad

Aan het Startblok is een wettelijk verplichte MR verbonden, bestaande uit 3 ouders en 3 leerkrachten. Volgens de wet is de MR bevoegd tot het bespreken van alle aangelegenheden die de school betreffen. Deze uit ouders en leerkrachten bestaande raad geeft haar instemming en/of advies aan bepaalde zaken, die door het bestuur worden voorgelegd. De MR heeft als taak het bevorderen van openheid en openbaarheid binnen de school en het uitbrengen van advies en/of instemming over zaken zoals:

 

het benoemingsbeleid van de school

    

het toelatingsbeleid van leerlingen

 

vakantieregelingen

 

vaststellen/wijzigen van het schoolplan en schoolgids

In hoofdstuk 10 van de schoolgids vindt u de (mail)adressen van de MR leden.

Klik hier voor de notulen van de MR vergadering van 13 februari 2018.
Klik hier voor de notulen van de MR vergadering van 4 december 2017.
Klik hier voor de notulen van de MR vergadering van 6 juni 2017.
Klik hier voor de notulen van de MR vergadering van 3 april 2017.
Klik hier voor de notulen van de MR vergadering van 31 januari 2017.
Klik hier voor de notulen van de MR vergadering van 20 september 2016.
Klik hier voor het jaarverslag van de MR schooljaar 2015-2016.
Klik hier voor de notulen van de MR vergadering van 6 juni 2016.
Klik hier voor de notulen van de MR vergadering van 25 januari 2016.
Klik hier voor de notulen van de MR vergadering van 29 september 2015.
Klik hier voor het jaarverslag van de MR schooljaar 2014-2015.
Klik hier voor de notulen van de MR vergadering van 1 juni 2015.
Klik hier voor de notulen van de MR vergadering van 13 april 2015.
Klik hier voor de notulen van de MR vergadering van 27 januari 2015.
Klik hier voor de notulen van de MR vergadering van 1 december 2014.
Klik hier voor het jaarverslag van de MR schooljaar 2013-2014.
Klik hier voor de notulen van de MR vergadering van 12 juni 2014.
Klik hier voor de notulen van de MR vergadering van 15 april 2014.
Klik hier voor de notulen van de MR vergadering van 30 januari 2014.
Klik hier voor de notulen van de MR vergadering van 24 september 2013.
Klik hier voor de notulen van de MR vergadering van 13 juni 2013.
Klik hier voor de notulen van de MR vergadering van 18 april 2013.
Klik hier voor de notulen van de MR vergadering van 31 januari 2013.