Tussenschoolse opvang (TSO) / Overblijven

Tijdens de middagpauze is het mogelijk om tegen vergoeding over te blijven. Het overblijven staat onder leiding van een aantal vaste overblijfkrachten. Bij incidenteel gebruik van de overblijf kunt u (uw kind) een envelop met de overblijfmededeling en de overblijfvergoeding in de rode brievenbus bij de kleuteringang (laten) doen. Het personeel van de school gaat er vanuit dat uw kind zelf weet of het wel of niet moet overblijven. Geen enkel kind mag het schoolplein verlaten. Na het eten gaan bij goed weer, de kinderen onder toezicht van een overblijfkracht buiten spelen. Er wordt van u verwacht dat u met uw kind goede afspraken maakt. Voor het zonder toestemming verlaten van het schoolplein kunt u de overblijfkrachten niet aansprakelijk stellen. Indien een kind zich tijdens het overblijven niet goed gedraagt, kan hem of haar het deelnemen aan het overblijven verboden worden! Het bestuur heeft een WA verzekering voor overblijvers afgesloten. Wij verzoeken u de kinderen een gezond lunchpakket mee te geven, zonder snoepgoed.
 
Overblijftarieven
De tarieven voor 2020-2021 zijn:
abonnementen per kind per jaar:
1 dag € 35,00
2 dagen € 69,00
3 dagen € 97,50
4 dagen € 130,00
         
1 los kaartje kost per kind per keer € 1,60.
Klik hier om een overblijfformulier uit te printen.
Klik hier om de uitgebreide regels te zien.
 
  De overblijfcommissie:
Marja van Dijk,
Hermien Both,
Diana van Hoof,
Petra Buijs.
Dorina van Putten (coördinator, 06-55472272)